Moodgate.nl

Geschiedenis Plattegrond Restaurants in uw regio Aangesloten Moodgate® Partners Aanmelden als Moodgate® Partner

Geschiedenis

Voorgeschiedenis
Op de plaats waar het huidige Oorsprongpark ligt en aan het einde van de Biltstraat splitste de Rijn zich in een aantal zijarmen, waaronder de Vecht. Beide rivieren liepen door het centrum van het huidige Provincie Utrecht en hadden geen vaste bedding. De Rijn was onderhevig aan eb en vloed, zware regenval vanuit het gebergte in Duitsland en zeer lage waterstanden in de zomer. Het stroomgebied was een moerassig gebied met een hoofdstroom en allerlei zijarmen. Ongeveer zoals de Biesbosch tussen Werkendam en Dordrecht. Dit was in het eerste begin van de stad Utrecht rond ± 200-100 voor Christus. Op de hoger gelegen zandplaten rond het toekomstige Utrecht vormden zich kleine gehuchten.

Stichting door Romeinen
Utrecht is gesticht door de Romeinen, waarschijnlijk in het jaar 47 na Chr. De Romeinse generaal Corbulo bereidde zich voor op een aanval ten noorden van de Rijn, die de grens vormde van het Romeinse rijk. Corbulo kreeg echter de opdracht van de keizer om de veroverde gebieden te beschermen, tegen invallen van de barbaarse Bataven. Corbulo begon zich (eerst met tegenzin) na dit bevel te richten op zijn taak en begon forten en hun garnizoenen te organiseren. Door het bevel van keizer Claudius werd Corbulo de stichter van Utrecht. Aan de oever van de Rijn bouwde hij op het huidige Domplein een castellum van hout en aarde. Dit fort was onderdeel van de verdedigingsgordel langs de noordgrens van het Romeinse Rijk, de zogenaamde limes. De legerplaats was aanvankelijk Rheno Traiectum geheten, later Ultra Traiectum. Toen was het een grenspost bij een doorwaadbare plaats (Trecht), benedenstrooms (Uut) gelegen. Daarmee kon de handelsweg tussen Keulen en Engeland beschermd worden. Tussen 47 en 275 na Chr. werd het castellum vier maal herbouwd. Na het vertrek van de Romeinen streden de Friezen en de Franken lange tijd om de vesting. De overgebleven ommuring leefde voort als burcht.

Naam
Toentertijd heette Utrecht nog Trajectum ad Rhenum, wat zoveel wil zeggen als plek om de Rijn over te steken. Trajectum ad Rhenum is een vestiging in een reeks van vestigingen langs de rijksgrens van het Romeinse rijk. Het Latijnse Trajectum verandert in de volksmond in Trecht. De naam Utrecht komt echter pas na 870 voor om een onderscheid te maken met een andere Trecht namelijk Maastricht (Trajectum ad Mosam), dat bij dezelfde gelegenheid als Boven-Trecht tegen Uut-Trecht = Beneden-Trecht gesteld wordt.

Willibrord
In 690 stichtte de Ierse missionaris en kerkvorst Willibrord binnen de grotendeels verlaten grenspost Utrecht een geestelijk centrum met twee kerken, waar later nog een derde aan werd toegevoegd. Hieruit ontwikkelde zich het complex van de aan Sint Maarten gewijde Domkerk, de Sint-Salvatorkerk en de tussengelegen Heilige Kruiskapel. Hierdoor werd de plaats het religieuze centrum van de Noordelijke Nederlanden. In de tiende eeuw krijgt de bisschop wereldlijke macht. Hij is dan de belangrijkste vorst in de Noordelijke Nederlanden. Zie ook de Lijst van bisschoppen van Utrecht.

Stadsrechten
In 1122 kreeg Utrecht stadsrechten van de bisschop. De burgers mochten nu een muur om de stad bouwen. De singels werden aangelegd. De stad werd welvarend en er ontstond een netwerk van straten binnen de muren en de welgestelden bouwden volop stenen huizen. In die tijd had Utrecht een voorsprong op andere Nederlandse steden, waar stenen woningen nog zeldzaam waren. In de Middeleeuwen was Utrecht als bisschopszetel en grootste stad van de Noordelijke Nederlanden het belangrijkste culturele centrum van Nederland.

Vertier

Winkelen
Westelijk van het centrum ligt het station met het aangebouwde winkel- en kantorencomplex Hoog-Catharijne, dat sinds het bestaat omstreden is geweest, zowel om zijn architectuur als ook de verloedering die optrad, waardoor het een vrijplaats voor druggebruikers werd.

Muziek en theater
Het veelgeprezen Muziekcentrum Vredenburg (1978) van Herman Hertzberger grenst aan Hoog-Catharijne. Het is een van de voornaamste concertgebouwen van Nederland, met een grote en een kleine zaal. De komende jaren zal het in het kader van de reconstructie van het Utrechtse stationsgebied, in samenwerking met Tivoli en de SJU, worden verbouwd en uitgebreid tot het Muziekpaleis.

 • politiek cultureel centrum ACU
 • poppodium Ekko aan de Bemuurde Weerd
 • Poptempel Tivoli aan de Oudegracht en de nieuwe zaal aan de Helling
 • Stadsschouwburg
 • Theater De Paardenkathadraal in de stallen op het voormalige Veeartsenij-terrein van de Universiteit Utrecht
 • Theater Huis aan de Werf
 • Theater Kikker
 • Beatrix Theater
 • RASA

Musea

 • Centraal Museum
 • Museum Catharijneconvent
 • Nederlands Spoorwegmuseum
 • Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement
 • Universiteitsmuseum
 • Geldmuseum
 • Aboriginal Art Museum
 • Moluks Historisch Museum
 • Waterleidingmuseum
 • Sterrenwacht Sonnenborgh
 • Centrum Beeldende Kunst Utrecht.

Evenementen en festivals

 • In de Jaarbeurs Utrecht worden veel beurzen gehouden, zoals de Vakantiebeurs.
 • Nederlands Film Festival (september/oktober)
 • Holland Festival Oude Muziek (augustus/september)
 • Spring Dance (dansfestival, april)
 • Festival aan de Werf (theaterfesival, mei)
 • Holland Animation Film Festival (Animatiefestival, november)

Films in Utrecht

 • De film Amsterdamned van Dick Maas werd deels geschoten in Utrecht. Bij de achtervolgingsscène in de grachten krijgen de mensen op een terras een golf water over zich heen, en dat kan alleen bij de Utrechtse grachten met hun werven op waterniveau.
 • De film (cinematografie) Minoes van Vincent Bal werd deels geschoten in Utrecht, in het midden van de Bellamystraat.
 • De Utrechtse Vismarkt was een van de locaties in de film Keetje Tippel.
 • In de film Karakter komen enige Utrechtse locaties voor.
 • In Phileine zegt sorry stond de woning van Phileine in de Utrechtse binnenstad, op de hoek van de Servetstraat en de Lichte Gaard. Bovendien werden er opnames gemaakt in het Wilhelminapark.
 • In Het Schnitzelparadijs is een scene opgenomen op het dak van een kantoorgebouw aan de A2.